W najbliższy poniedziałek, 13 listopada odbędzie się spotkanie zorganizowane z inicjatywy wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka. Będzie ono dotyczyło sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych (realizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz rozporządzenia ws. 4×400). Zarząd Regionu Małopolskiego OZZPiP będą reprezentować: przewodnicząca Grażyna Gaj, wiceprzewodnicząca Agata Nocuń oraz Danuta Kamińska z SP ZOZ Gorlice.