Opieka nad przewlekle chorymi uczniami, przeprowadzanie badań słuchu i wzroku oraz pomoc w problemach psychicznych – m.in. takie nowe obowiązki chce „dołożyć” pielęgniarkom szkolnym ministerstwo zdrowia. Pod koniec września resort przedstawił projekt ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Naczelna Izba Lekarska uważa, że projekt jest mało precyzyjny.

Według nowych założeń do obowiązków pielęgniarki szkolnej miałoby należeć m.in. kontrolowanie obowiązkowych szczepień, wizyt u stomatologa oraz przekazywanie informacji za pomocą specjalnej platformy lekarzowi rodzinnemu. Celem zmian ma być usprawnienie współpracy na linii szkoła – służba zdrowia.

Tymczasem Naczelna Izba Lekarska uważa, że projekt ustawy wymaga uszczegółowienia, m.in. jeśli chodzi o zasady funkcjonowania gabinetów na terenie szkoły czy zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Cały artykuł można przeczytać m.in. na portalu Puls Medycyny