Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią ministerstwa zdrowia dotyczącą uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych do projektu dokumentu: „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.  

Czytaj: odpowiedź Ministerstwa Zdrowia