Średnio 4176,31 zł brutto w sektorze publicznym i 3841,83 zł w sektorze prywatnym wynosi wg. raportu GUS wynagrodzenie pielęgniarki. W przypadku położnych jest to 4193,49 zł w sektorze publicznym i  3802,94 zł w sektorze prywatnym. Badanie „Struktura wynagrodzeń według zawodów” przeprowadzane jest przez GUS co dwa lata.

Więcej na portalu Medexpress: GUS publikuje najnowsze dane nt. wysokości zarobków pielęgniarek

Zobacz też: