Małopolskie pielęgniarki i położne debatowały w poniedziałek, 7 maja w czasie spotkań prezydiów: Regionu Małopolskiego OZZPiP, Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Tarnowskiej Okręgowej Rady pielęgniarek i położnych, Nowosądeckiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Tematami spotkania była sytuacja płacowa pielęgniarek i położnych w województwie małopolskim oraz problem braków kadrowych w tej grupie zawodowej.