Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych odrzucił końcowe propozycje ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji postulatów poprawy warunków pracy i płacy grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

OZZPiP uznał m.in., że zaproponowany pakiet zmian jest niewystarczający – zwłaszcza w porównaniu do propozycji złożonej np. lekarzom i ratownikom medycznym. Zdaniem związku ostateczne propozycje przedstawione przez ministra w żaden sposób nie przyczynią się też do odwrócenia negatywnych trendów dotyczących zmniejszania się liczebności grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Więcej na portalu Medexpress: Pielęgniarki nie porozumiały się z ministrem zdrowia i prezesem NFZ. Co dalej?