Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pojawił się ważny komunikat dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Czytaj: Informacja dotycząca realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. dotyczący wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.