Zachęcamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

Czytaj: ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 25.09.2018r.