www.malopolska.pl

Przedstawiciele Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiej Izby Pielegniarek i Położnych w Krakowie uczestniczyli dziś w przedostatniej, LIV sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Powodem ich obecności był protest przeciwko planowanym zmianom w Krakowskim Centrum Rehabilitacji w Krakowie: zmiany nazwy oraz zmian strukturalnych.

Po burzliwych dyskusjach radni województwa małopolskiego zdecydowali ostatecznie o odesłaniu do wnioskodawcy uchowały o zmianie nazwy Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz nadanie statutu Małopolskiemu Szpitalowi Ortopedyczno-Rehabilitacyjnemu im. Profesora Bogusława Frańczuka.