Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu NFZ dotyczącego zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Czytaj: Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne