Nowela rozporządzenia przewiduje wprowadzenie świadczeń porady pielęgniarskiej, a co za tym idzie wykonywanie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz samodzielne ordynowanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept przez pielęgniarki i położne. Dokument znacznie zwiększa samodzielność i niezależność tej grupy zawodowej.

Pełna treść dostępna tu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej