7 października 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Rozmowy dotyczyły prawidłowego wdrożenia i respektowania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych.

 

Wspólnym stanowiskiem Prezydia podjęły decyzję o powołaniu w województwach Zespołów Kontrolnych mających na celu monitorowanie spełniania przez poszczególnych świadczeniodawców obowiązujących norm zatrudnienia w zakresie lecznictwa szpitalnego.

Treść stanowiska: Stanowisko OZZPiP NRPiP Zespoły Kontrolne 7.10.2019