Zachęcamy do wysłuchania rozmowy z przewodniczącą OZZPiP dotyczącą różnic w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych, a także:

– różnicach wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
– działaniach OZZPiP w celu wyrównania zarobków pielęgniarek i położnych
– gotowości pielęgniarek i położnych do sporów zbiorowych.

Rozmowę przeprowadził portal Medexpress: