Zamieszczamy pismo przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyny Ptok skierowanego do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zawiadamiam, że z ogromnym zaskoczeniem i wręcz z niedowierzaniem zapoznaliśmy się z treścią pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 07-10-2020r. PPWA.054.98.2020.MF podpisanego w imieniu Ministerstwa przez Sekretarza Stanu MZ Panią Józefa Szczurek-Żelazko. Pismo ma rzekomo stanowić odpowiedź na postulaty OZZPiP wręczone bezpośrednio Panu Ministrowi w dniu 03-09-2020r., a także stanowić odpowiedź na kwestie poruszane na spotkaniu roboczym w Ministerstwie Zdrowia w dniu 24-09-2020r.
Pełna treść pisma: Pismo OZZPiP do MZ_14.10.2020