Region Małopolski Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych otrzymał smutną wiadomość o śmierci naszej Koleżanki  ze szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

W imieniu członków naszej organizacji składam na ręce Rodziny Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia.
Pozostajemy w smutku.

Grażyna Gaj
Przewodnicząca OZZPiP Regionu Małopolskiego