Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę Senatu na swoją trudną sytuację wynikającą z trwającej pandemii.

W liście przesłanym do Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego oraz senatorów przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok przybliża obecną dramatyczną sytuację pielęgniarek i położnych i brak podejmowania przez rządzących natychmiastowych rozwiązań dla jej poprawy. W liście zawarto również propozycje zmian w obowiązujących przepisach.

Przeczytaj: