Publikujemy stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w którym wyrażają kategoryczny sprzeciw na działania podejmowane przez ministerstwo zdrowia skutkujące obniżeniem rangi zawodu pielęgniarki i położnej.