Publikujemy pismo Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyny Ptok skierowane do członków i przewodniczących regionalnych organizacji związkowych w sprawie zasiłków chorobowych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Kwarantanna, a zasiłek chorobowy