Kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej


W Warszawie Krajowa Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę pracy Zarządu Krajowego OZZPiP. Członkiem Komisji jest Agata Nocuń z Regionu Małopolskiego OZZPiP. W kontroli brała udział również przewodnicząca Grażyna Gaj, która jest sekretarzem Zarządu Krajowego OZZPiP.