Nadzwyczajne posiedzenie Prezydiów


7 maja odbędzie nadzwyczajne posiedzenie Prezydiów:
– Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
– Nowosądeckiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
– Tarnowskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
– Prezydium Regionu Małopolskiego OZZPIP
Tematem będzie sytuacja pielęgniarek i położnych w regionie małopolskim.