Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego


Tematem wiodącym spotkania będą:

– sytuacja pielęgniarek i położnych w pandemii
– sytuacja pielęgniarek w DPS
– realizacja pomocowa państwa dla szpitali i przedsiębiorców w Małopolsce
– informacja o braku publikacji ustawy COVID