Posiedzenie zespołu ochrony zdrowia przy WRDS


6 marca odbędzie się zespół ochrony zdrowia przy WRDS.

Tematem przewodnim będzie stanowisko FZZ w sprawie sytuacji płacowej pielęgniarek i położnych oraz normy zatrudnienia. W spotkaniu będą uczestniczyć Związek Pracodawców Szpitali w Małopolsce i Związek Pracodawców ZOZ.