Korespondencja pomiędzy Zarządem Krajowym OZZPiP a Ministerstwem Zdrowia dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów i utrzymania programu podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Przeczytaj pismo do Ministra Zdrowia

Przeczytaj odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Przeczytaj pismo Zarządu Krajowego OZZPiP do Przewodniczących Zakładowych, Międzyzakładowych i Regionalnych Organizacji Związkowych OZZPiP