Przedstawiamy kalendarium wydarzeń, które odbyły się w marcu i kwietniu z udziałem przedstawicieli Regionu Małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego OZZPiP

22 marca – odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego OZZPiP (na zdjęciu).

28 marca – w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. Do Forum przystąpiła organizacje związkowa policjantów (ok. 40 tys. członków). W posiedzeniu wzięła udział Grażyna Gaj – przewodnicząca Regionu Małopolskiego OZZPiP.

10 kwietnia – w Makowie Podhalańskim odbyło się spotkanie świąteczne z pielęgniarkami, dyrekcją ZOL w Makowie Podhalańskim i pacjentami.

11 kwietnia – w Rabce – Zdroju odbyło się spotkanie z przełożoną pielęgniarek w Uzdrowisku Rabka oraz z zarządem uzdrowiska.

19 kwietnia – odbyła się Krajowa Komisja Wyborcza. Udział w niej wzięły przedstawicielki Regionu Małopolskiego OZZPiP: przewodnicząca Grażyna Gaj i sekretarz Celina Rachlewicz.

20 kwietnia – odbyło się Prezydium Zarządu Krajowego OZZPiP z udziałem przewodniczącej Regionu Małopolskiego Grażyny Gaj.

21 kwietnia – odbyły się wybory władz związku w Krakowskim Centrum Rehabilitacji.

24 kwietnia – w biurze poselskim w Brzesku odbyło się spotkanie z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko w sprawie samodzielności zawodu pielęgniarki i i stanowisk kierowniczych pielęgniarek oraz odpowiedzialności zawodowej.

24 kwietnia – odbyło się spotkanie z pielęgniarkami w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie przy ulicy Kopernika.

25 kwietnia – w Warszawie Krajowa Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę pracy Zarządu Krajowego OZZPiP. Członkiem Komisji jest Agata Nocuń z Regionu Małopolskiego OZZPiP. W kontroli brała udział również przewodnicząca Grażyna Gaj, która jest sekretarzem Zarządu Krajowego OZZPiP.