Poniżej załączamy stanowiska Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Małopolskiego wyrażające sprzeciw wobec propozycji Rady Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych w Małopolsce dot. uruchomienia naborów pielęgniarek zza wschodniej granicy.

Przeczytaj Stanowiska OZZPiP oraz MORPiP