5 i 6 czerwca 2017 r. odbędą się szkolenia skarbników i komisji rewizyjnych OZZPiP Regionu Małopolskiego. Szkolenia zaplanowano w Krakowie przy ul. Zyblikiewicza 1 (kasyno wojskowe) – w obu terminach rozpoczną się o g. 10:00. Skarbnicy oraz komisje rewizyjne zobowiązane są do obecności na szkoleniu.

Zgłoszenia na wybrany termin (5 lub 6 czerwca) przyjmuje sekretarz OZZPiP Regionu Małopolskiego  do końca maja.