Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w ostatni poniedziałek czerwca obchodził 20-lecie swojego istnienia. Dzień później – 27 czerwca pielęgniarki i położne spotkały się na dwudniowym IX Ogólnopolskim Zjeździe Związku w podwarszawskich Falentach. W spotkaniu wzięła także udział reprezentacja Regionu Małopolskiego na czele z przewodniczącą Grażyną Gaj.

Podczas zjazdu została wybrana nowa przewodnicząca OZZPiP – została nią Krystyna Ptok. Natomiast Iwona Borchulska została nowym rzecznikiem Zarządu Krajowego OZZPiP.

Ważnym przedmiotem prac w drugim dni zjazdu były zmiany w statucie organizacji. Delegaci wyznaczyli też zadania na najbliższy czas, m.in. zagwarantowanie realizacji rozporządzenia tzw. 4×400, promocja zawodu pielęgniarki i położnej, zachęcająca młodych ludzi do podejmowania kształcenia w tym kierunku, wprowadzenie norm zatrudnienia, dodatkowych urlopów i minimalnego wynagrodzenia, współpraca ze związkami zawodowymi w Polsce i w Europie oraz z PTP i NRPIP.