Zlikwidowanie opodatkowania nieodpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy z opieki paliatywnej lub hospicyjnej – takie zmiany proponuje resort finansów. Nowelizacja dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Po zapoznaniu się z projektem nowelizacji ustawy Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, by dodatkowo zwolnienie z opodatkowania dotyczyło udziału we wszystkich nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez samorząd lekarski w ramach realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, bez względu na tematykę szkolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu Medexpress.pl