Zachęcamy do zapoznania się z treścią stanowiska Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonania przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa została podpisana przez prezydenta RP 19 lipca 2017 r. ale jeszcze nie opublikowano jej w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj: Stanowisko OZZPiP