Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne z dnia 22 sierpnia br., które zostało skierowane do Ministra Zdrowia.

Przeczytaj: Stanowisko NRPiP