W dniach 1-3 października odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego i szkolenie dla Przewodniczących Organizacji Zakładowych OZZPIP.

Jednym z głównych tematów dyskusji była realizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. „4×400” od 1 września bieżącego roku oraz porozumienia ws. minimalnej płacy dla pracowników medycznych w kontekście zarobków pielęgniarek i położnych.

Z informacji przekazanych przez Przewodniczące wynika, że tylko kilka szpitali wykonało rozporządzenia i ustawę we właściwym zakresie. Najgorzej wdrożenie zapisów w życie wygląda w Nowym Szpitalu w Olkuszu, gdzie zarząd szpitala, niezgodnie z ustawą, wprowadza rozporządzenie  ws. „4×400” do płacy zasadniczej. Tym sposobem pielęgniarki same sobie płacą: premie, wysługę, noce i święta, a pracodawca nie ponosi z tytułu wypłat wynagrodzenia żadnych kosztów, natomiast dla pozostałych pracowników musi wypłacić podwyżkę z wyrównaniem od 1 lipca.

Kolejny dzień przebiegł pod znakiem szkolenia z prawnikiem, podczas którego padło mnóstwo pytań. Dużym zainteresowanie cieszyło się także szkolenie z mediatorem sądowym.