W poniedziałek, 29. 06. 2020r.,  przekazano szpitalom w Małopolsce informację z NFZ o przekazaniu środków finansowych przeznaczonych na walkę z COVID-19. Trafią one do:
– Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
– Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie
– Szpitala Specjalistycznego im. J.P.II w Krakowie
– SP ZOZ Myślenice
– Szpitala im. Szczeklika w Tarnowie
– Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu
– SP ZOZ w Miechowie
– SP ZOZ w Proszowicach