Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz minimalnych norm zatrudnienia.

Stanowisko ZK OZZPiP 6 lipca 2020