Publikujemy korespondencję z Głównym Inspektoratem Sanitarnym dotyczącą przetrzymywania pielęgniarek i położnych w szpitalu na kwarantannie oraz opinię potwierdzającą jednoznacznie, że pracownik medyczny poddany kwarantannie nie może świadczyć pracy.

Warto mieć świadomość, że zdarzające się przypadki polecenia przez pracodawców pracy pracownikom objętym kwarantanną stanowią rażące naruszenie wytycznych GIS.