W lutym 2021 roku  odbyły się 4 spotkania (5, 10, 17 i 26 lutego), w tym dwa w obecności ministra Adama Niedzielskiego dotyczące prac nad nowelizacją Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Na spotkaniu 26 lutego br. Minister Zdrowia  przedstawił swoją propozycję dotyczącą podwyżki wynagrodzeń 4 grupom: lekarzom, pielęgniarkom, położnym i ratownikom. Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok uważa, że propozycja ministra jest nie do przyjęcia.

Więcej na ten temat oraz postulaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na stronie OZZPiP: PRACE NAD ZMIANAMI W PŁACACH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – 7 MARCA 2021