Publikujemy pismo Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyny Ptok skierowane do Członków Związku z dnia 18.03.2021 r. dotyczące ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zobacz: Pismo_Przewodniczacej_18 03 2021

Zobacz również: MZ przedstawia propozycję podwyżek dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych. OZZPiP: to propozycja nie do przyjęcia