Przewodniczącej Regionu Małopolskiego OZZPiP Pani Grażynie Gaj

składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
Taty

Zarząd oraz Członkowie Regionu Małopolskiego
Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych