W związku z brakiem realizacji wypłat dodatków tzw. COVID-19 w niektórych szpitalach w Małopolsce i po licznych informacjach, jakie docierają do Regionu Małopolskiego OZZPIP  sytuacja zmusiła nas do wystąpienia do Wojewody Małopolskiego o pomoc w rozwiązaniu występujących nieprawidłowości.

W odpowiedzi na prośbę o organizację spotkanie w tej sprawie przewodnicząca Regionu Małopolskiego OZZPiP Grażyna Gaj otrzymała następującą odpowiedź od wojewody małopolskiego p. Łukasza Kmity:

Szanowna Pani Przewodnicząca,
W nawiązaniu do prośby z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie organizacji spotkania
z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Dyrektorami
małopolskich szpitali, z przykrością informuję, że obecna, stale pogarszająca się sytuacja
epidemiologiczna, a co za tym idzie konieczność utrzymania zwiększonego reżimu
sanitarnego, uniemożliwia realizację obrad w tak licznym gronie.

Mając jednak na uwadze znaczenie poruszanego przez Panią problemu oraz wagę
pracy pielęgniarek i położnych, wyrażam gotowość do rozmów przedstawicieli MałopolskiegoUrzędu Wojewódzkiego z Dyrekcją Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w celu wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego wypłat dodatkowego wynagrodzenia za pracę związaną ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Z wyrazami szacunku
Wojewoda Małopolski
Łukasz KMITA