Publikujemy zdanie odrębne Forum Związków Zawodowych (FZZ) do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds Ochrony Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. dotyczącego zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (dotyczy 2021 roku).

Zobacz: Zdanie odrębne Forum Związków Zawodowych