W najbliższy wtorek – 15 czerwca 2021 r. – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych organizuje przed Sejmem manifestację. Do Warszawy przybędą pielęgniarki, pielęgniarze i położni oraz zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, fizjoterapii i analityki medycznej, ratownicy medyczni oraz współpracujący z FZZ lekarze i farmaceuci oraz przedstawiciele zawodów niemedycznych z całej Polski.

Manifestację zaplanowano na dzień, w którym w którym ma odbyć się ostateczne głosowanie posłów nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Więcej na portalu Medexpress: 15 czerwca manifestacja: Medycy pod Sejmem. Dzień testu wiarygodności polityków