Zachęcamy do zapoznaniem się z dwoma dokumentami:

  • pytaniami i prośbą o zajęcie stanowiska w kwestiach dotyczących ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych przekazanymi ministerstwu przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych

Zobacz: pytania – wynagrodzenia

  • odpowiedziami na pytania NIPiP, które wystosowało Ministerstwo Zdrowia

Zobacz: odp MZ do Prezes Zofii Małas