Kolejny raz nie udało się osiągnąć porozumienia z Ministrem Zdrowia. Pan Piotr Bromber, wiceminister zdrowia kończąc spotkanie w gwałtowny sposób, pozostawił bez odpowiedzi wiele kluczowych pytań. Do przełomu wciąż jest bardzo daleko, a polski pacjent nie może czekać!

Przeczytaj komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia: KOMITET komunikat po rozmowach 2021-09-30