Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dokonał analizy Stanowiska Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r., podpisanego przez Ministerstwo Zdrowia, dwie centrale związkowe (NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) oraz organizacje pracodawców, szumnie ogłoszonego w mediach jako „porozumienie” w sprawie rzekomego wzrostu od 1 lipca 2022 r. wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia. Rzekomego wzrostu wynagrodzeń, bo jak zapisano w tym Stanowisku wszystko będzie zależało od cyt. „realiów społeczno-politycznych”!

Przypominamy, że w tym samym Zespole 17 marca 2021 roku podpisano już jedno Stanowisko, zachwalane przez Ministerstwo Zdrowia jako „bardzo dobre” dla pracowników medycznych, które stało się podstawą wprowadzenia w życie od 1 lipca 2021 r. nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. To w odpowiedzi na krzywdzące zapisy tej właśnie ustawy 40 000 pracowników (w tym ponad 20 000 pielęgniarek i położnych) wzięło udział w manifestacji 11 września 2021r. w Warszawie, a pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów powstało Białe Miasteczko 2.0. To pod presją tych działań, koordynowanych przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia, doszło 5 listopada br. do podpisania Stanowiska na Zespole Trójstronnym.

Pełna treść stanowiska: KOMUNIKAT Zarządu Krajowego OZZPiP z 18.11.2021