Biografia Przewodniczącej Regionu Małopolskiego OZZPiP Grażyny Gaj została wpisana do Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej („Britishpedia”) wydawanej przez British Publishing House.

Britishpedia spogląda wstecz na ponad 160–letnią tradycję, w której zebrano biografie znanych i odnoszących sukcesy osobistości. Celem wydawnictwa jest stworzenie renomowanego leksykonu o ludziach sukcesu oraz nowoczesnego serwisu społecznościowego, który będzie odpowiadał dzisiejszemu duchowi czasu. Pracownicy wydawnictwa poszukują ludzi sukcesu ludzi sukcesu i tym samym oddają czytelnikom do dyspozycji niezwykle wartościowy, wiarygodny leksykon biograficzny. Do grona zostają przyjęte osobistości, które mają istotne zasługi na rzecz społeczeństwa. Należą do nich: kadra kierownicza, specjaliści branżowi, przedsiębiorcy z poszczególnych grup zawodowych, osoby będące na różnych szczeblach swojej kariery.

Więcej o Britishpedii – britishpedia.com/pl