Poniżej publikujemy najważniejsze informacje z posiedzenia Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które odbyło się 23 marca br.

Zobacz: OZZPiP Informacja Zarządu Krajowego 2022-03-23