Zbyt niskie współczynniki, spłaszczenie siatki płac nieodzwierciedlające różnic w kwalifikacjach, a przede wszystkim brak wyodrębnionej puli pieniędzy na podwyżki – to podstawowe zarzuty lekarzy i pielęgniarek wobec zmienianej ustawy o minimalnych płacach w ochronie zdrowia.

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu na ten temat na stronach: Dziennika Gazety Prawnej – Nowa tabela wynagrodzeń – lekarze i pielęgniarki na „nie”