Szanowni Członkowie ZOZ OZZPiP!
Koleżanki i Koledzy!

29 czerwca 2022r. weszła w życia zmiana ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym pracowników podmiotów leczniczych – tzw. ustawy Radziwiłła.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego urzędu statystycznego z dnia 9 lutego 2022r.w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021r., wyniosło 5 662,53 zł.

Art.  61.  Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej obliguje pielęgniarki i położne do aktualizacji wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych.

Wobec powyższego zapisu Zarząd Regionu Małopolskiego OZZPiP stoi na stanowisku, że pracodawcy realizując zapisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, powinni podnosić wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych stosując współczynnik pracy odpowiadający posiadanym przez pielęgniarkę, położną kwalifikacjom i wykształceniu.

Nie ulega wątpliwości, że doświadczenie jest istotnym czynnikiem w pracy pielęgniarek i położnych. Pracodawcy powinni zatem, uwzględniając doświadczenie zawodowe, podnieść wynagrodzenie pielęgniarek i położnych z dużym stażem pracy o dodatkowe kwoty !

Nie podpisujcie umów, które nie uwzględniają posiadanych kwalifikacji!

Od 1 lipca br. najniższe wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych uwzględniając posiadane kwalifikacje powinny wynosić: