Zakończył się X Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów. Wybrano nowe władze Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na kadencję 2022-2026. Przewodniczącą ponownie została Krystyna Ptok. Agata Kaczmarczyk –  Przewodnicząca Zarządu Regionu Małopolskiego została wybrana członkiem Prezydium Zarządu Krajowego OZZPiP.

Zobacz też: OZZPiP: wybrano władze związku pielęgniarek i położnych na kolejną kadencję