CHAOS W PŁACACH: WYSTĄPIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Na LXIII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 30 stycznia 2023 r. głos zabrały: Agata Kaczmarczyk – Przewodnicząca Regionu Małopolskiego OZZPiP, Teresa Kwiek – Przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz Jolanta Doroz – Przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie wraz z koleżankami.

Punkt porządku obrad Sejmiku dotyczył informacji o stanie realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Obejrzyj: WYSTĄPIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO