Koleżanki i Koledzy Pielęgniarki i Pielęgniarze, Położne i Położni!

W czerwcu 2022 r. w demokratycznych wyborach delegaci z całego regionu postawili na zmianę. Nowo wybrany Zarząd OZZPiP Regionu Małopolskiego przyjął na swoje barki ciężar odpowiedzialności za przyszłość polskiego pielęgniarstwa. Za najważniejsze zadanie uznaliśmy pokazanie że społeczność pielęgniarska stanowi jedność.

Manifestacja w Tarnowie, 21.02.2023 r.

Różnice w poglądach, różnice w oczekiwaniach, nie oznaczają konfliktu czy rozbicia środowiska. Niezależnie od doświadczenia, wykształcenia czy miejsca pracy, walczymy o swoje prawa RAZEM. Pomimo wysiłków dyrektorów i przedstawicieli władz nasze środowisko nie da się podzielić.
W jedności siła, a pielęgniarki i położne to siłacze.

Od wielu lat polskie pielęgniarki i położne muszą walczyć o godność zawodu. Zaniżone wynagrodzenia, urągające europejskiemu krajowi warunki pracy. To rzeczywistość placówek ochrony zdrowia w Polsce.

Manifestacja w Tarnowie, 21.02.2023r.

Dyrektorzy placówek ochrony zdrowia pokazali na przestrzeni wielu lat, że NIE MOŻNA oddać decyzji w kwestii wynagradzania pielęgniarek i położnych w ich ręce. W imieniu 240 tys. polskich pielęgniarek i położnych OZZPiP Region Małopolski żąda od władz natychmiastowych ustawowych zmian gwarantujących pielęgniarkom i położnym system wynagradzania, który będzie premiował doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, kompetencje i wykształcenie.

W dniu 21.02.2023 odbyła się w Tarnowie manifestacja w obronie przyszłości Polskich Pielęgniarek i Położnych, zorganizowana przez Region Małopolski. Ponad tysiąc przedstawicieli naszego zawodu z całego kraju zamanifestowało gotowość do dalszej wspólnej walki.

Manifestacja w Tarnowie, 21.02.2023r.

Chcę, abyśmy wszyscy uwierzyli że jedynym ograniczeniem naszych planów czy osiągnięcia sukcesu jest gotowość do działania, wytężona praca i siła naszych marzeń.
Pielęgniarki i położne są siłą na rzecz zmian. Do zmiany potrzebna jest odwaga.
To Wy jesteście tą siłą. To wy macie tą odwagę.

Niech te 240 tysięcy stanie razem pod Sejmem i zażąda należnych sobie praw!
Niech ten żar, który rozgorzał w Małopolsce rozpali się płomieniem w całym kraju.

Zobacz też: Protest pielęgniarek: „Dziś w Tarnowie, jutro w Sejmie”. OZZPiP dąży do zmiany ustawy